Skip to main content

Xueyan Zhang

Xueyan Zhang

Watershed Sciences Department

Pursuing MS degree in Watershed Science - Faculty Advisor: Dr. Jiming Jin

Contact Information

Biography

Degree Seeking: MS - Watershed Science
Faculty Advisor: Dr. Jiming Jin