Skip to main content

Sofia Koutzoukis

Sofia Koutzoukis

Wildland Resources Department

Seeking PhD Ecology Degree

Contact Information

IconEmail: skoutzoukis@aggiemail.usu.edu

Biography

Faculty Advisor:  Kari Veblen